دسته بندی محصولات
محصولات کمپانی ها

سیستم های تانک گیجینگ (TGS)

مانیتورینگ و کنترل حجم مایعات در پروسس، انتقال و مخازن ذخیره یکی از بزرگترین چالشهای صنایع مختلف و به خصوص شرکتهای نفتی می باشد. شرکتها نیازمند اطلاع از مقدار دقیق ماده خام و فضای خالی مخازن ذخیره خود می باشند.

از طرفی محیط اطراف مخازن و ملاحظات ایمنی مربوط به آن بسیار حائذ اهمیت می باشد. بدین منظور شرکت ایستا خرد پارسه بصورت تخصصی واحد سیستمهای تانک گیجینگ خود را از ابتدای تاسیس شرکت فعال نمود. همواره سعی ما بر بهترین شرایط نصب و راه اندازی بر اساس بالاترین دقت  و همچنین منطبق بر استاندارد API ، Custody Transfer  و بالاترین ایمنی سیستمهای تانک گیجینگ مخازن پالایشگاهها، انبارهای نفت و ترمینالها می باشد.

 شرکت ایستا خرد پارسه از سیستمهای تانک گیجینگ دو برند معروف به نامهای Endress & Hauser و  Rosemount در پروژه های مربوطه استفاده می نماید. ما توانایی تامین، اجراء، راه اندازی و بهره برداری از کلیه تجهیزات تولیدی جهت سیستم های تانک گیجینگ این دو کمپانی را داریم.