دسته بندی محصولات
محصولات کمپانی ها

سیستم های ارتینگ، کاتودیک و تابلوهای قدرت

با توجه به ارتباط نزدیک سیستم های کنترل با برق قدرت و توانایی ارائه پکیج های کامل مورد نیاز کارخانجات، شرکت ایتا خرد پارسه واحدهای سیستم قدرت خود را راه اندازی نمود. خدمات این شرکت در این زمینه شامل طراحی شبکه های برق رسانی فشارضعیف و متوسط و روشنایی، مونتاژ تابلوهای قدرت، نصب تجهیزات قدرت سینی کاری، کابل کشی، کاندوئیت کاری، تابلوهای MCC، تست و راه اندازی انواع تابلوهای برق فشار ضعیف و متوسط، تست، ستینگ و رفع عیب انواع رله ها می باشد.