محصولات کمپانی ها

گروه فرانسوی CHAUVIN-ARNOUX

این گروه به عنوان یک رهبر در بحث ساخت و تهیه و تولید تجهیزات اندازه گیری در رنج وسیعی  از کاربری ها از فشار ضعیف گرفته تا فشار متوسط و همچنین انواع صنایع و کاربری های زیست محیطی و کنترل کیفیت و .... فعالیت دارند. در سال 1883 رافائل چوروون و رنه ارنوکس با هم قرارداد همکاری را امضا نمودند و بدین صورت کمپانی CHAUVI-ARNOUX متولد گردید. طی 125 سال فعالیت، این کمپانی به یک گروه تخصصی در زمینه تولید تجهیزات اندازه گیری مقادیر الکتریکی و فیزیکی تبدیل شده است.  سیاست صنعتی گروه CHAUVIN-ARNOUX تولید در سه کارخانه در فرانسه برای ساخت و فراهم آوردن محصولات برندهای CHAUVIN-ARNOUX وMETRIX و MULTIMETRIX میباشد و همچنین مالک کارخانه ای در ایالات متحده برای ساخت و تامین مارکت محلی این کشور نیز می باشد.


 
http://www.chauvin-arnoux.com/en​
 
تولیدات اصلی این کمپانی شامل آیتمهای زیر می باشد:

Testers
(Multi-Function Tester, Power Energy, Disturbances)

 

Electrical Installation Tester
(Multi meter clamps, Multi meters, Current clamps and sensors, Earth and resistivity    
testers, Insulation testers, Machine and equipment testers, Micro-ohmmeters)

 

Calibrator & Laboratory Equipment
(Oscilloscopes, mA/V Calibrator, Temp. Calibrator, Function Generator, Power Supply)

 

Electrical Safety Tester
(RCD Tester, Loop Impedance, Short Circuit)

 

Physical and environmental measurements
 (Sound-level meters, Tachometers, Temperature sensors, Thermo graphic cameras)    

 

 
       
   
 
 
 
 
 
 
 
CHAUVIN-ARNOUX مشاهده محصولات کمپانی 

 MULTIMETRIX مشاهده محصولات کمپانی

METRIX مشاهده محصولات کمپانی