دسته بندی محصولات
محصولات کمپانی ها

اجرای پروژه های برق، کنترل و ابزار دقیق

امروزه با پیشرفت تکنولوژی وتنوع محصولات، نیاز شرکتها تنها با تامین تجهیزات  برآورده نشده بلکه نیازمند راه اندازی و بهره برداری تجهیزات ارائه شده  نیز می باشند. شرکت ایستا خرد پارسه همواره سعی نموده است نقش مهمی در اجرای پروژه های برق، کنترل و ابزاردقیق در صنعت کشور داشته باشد. واحدهای اجرا، راه اندازی، سرویس و خدمات پس از فروش ما را به عنوان یک شرکت بلند همت در انجام پروژه های EPC معرفی نموده است.