دسته بندی محصولات
محصولات کمپانی ها

اندازه گیری سطح گازهای مایع (LPG/LNG)

نویسنده آرش بهبودیان 1398/07/02 0 نظر

اندازه گیری سطح گازهای مایع (LPG/LNG)

 

 ? EMERSON OR ENDRESS

 

 ? RADAR OR SERVO

                                                                     

 

 

                                                               

 

Level Measurement
Liquefied Gas Application 

 

??? Servo !!! Why

 

بسیاری از کمپانی های سازنده تجهیزات ابزار دقیق با توجه به این قانون که سرعت انتشار امواج رادار با تغییر ضریب دی الکتریک محیط انتشار تغییر می نماید (مثلا وجود فاز بخار) و نیز این نکته که مواد با ضریب دی الکتریک پایین امواج رادار را با قدرت ضعیفی انعکاس و یا برگشت  می نمایند از تجهیزات Servo level transmitter  به جای Radar Level Transmitter  برای اندازه گیری ارتفاع مواد در مخازن ذخیره  LPG/LNG  استفاده مینمایند .

 

تجهیزات Servo Level Transmitter  با دقت اندازه گیری بسیار بالا قادر به اندازه گیری سطح فراورده , دانسیته و سطح واسطه در مایعات 2 یا 3 فازه می باشند لذا در صنعت نفت ,گاز ,پتروشیمی و LPG/LNG  کاربرد و موارد استفاده زیادی دارند .

 

                                                                              

 

??? Radar !!! Why

 

بسیاری دیگر از کمپانیها با استفاده از تمهیداتی مانند قرار دادن  پین بازبینی Verification Pin  در لوله Stilling Well  و نیز استفاده از صفحه انعکاس دهنده امواج رادار در انتهای لوله Stilling Well  به نام Deflection Plate  و یا Bottom Plate امواج برگشتی از موج رادار را در نقاط ثابتی به عنوان ریفرنس با قدرت بسیار خوبی دریافت میکدد و البته موج رادار در درون Stilling Well  نسبت به فضای آزاد نیز داری قدرت موج برگشتی و یا  Echo بهتری می باشد .

نهایتا کمپانی های مذکور از تجهیزات رادار با تمهیدات فوق در اندازه گیری سطح فراورده در مخازن ذخیره LPG/LNG  استفاده می نمایند

کمپانی هایی که از تکنولوژی FMCW  در تجهیزات رادرای خود به جای پالس Pulse  استفاده می نمایند با دقت اندازه گیری بسیار بالا 0.5mm  حتی میتوانند در موارد Custody Transfer  نیز استفاده شوند .

 

                                                     

 

کمپانی های معتبر سازنده سطح سنج راداری  RADAR LEVEL TRANSMITTER

 

ROSEMOUNT

ENRAF

E+H

MOTHERWELL

VEGA

SIEMENS

MAGNETROLL

YOKOGAWA

HONEYWELL

 

 

 

کمپانی های معتبر سازنده سطح سنج سروو  SERVO LEVEL TRANSMITTER

 
ENRAF
E+H
MOTHERWELL
 

نظر خود را بیان کنید