محصولات کمپانی ها

آموزش

کارمندان تعمیرات نقش مهمی در کارایی تجهیزات و پروسه تولید ایفا می کنند. مدرسان شرکت ایستا خرد پارسه سالها تخصص در صنعت را با اطمینان از یادگیری کارمندان شما در اینکه چگونه تجهیزات با بیشترین کیفیت و بالاترین شرایط امن نگهداری شوند ارائه می نمایند. ما می توانیم آموزش را بر اساس نیاز مشتری در محل سایت و یا شرکت ارائه نمائیم. در خصوص پروژه های انجام شده در طول اجرای پروژه و پس از آن آموزشهای لازم جهت تعمیر و نگهداری و بهره برداری در دو بخش اپراتوری و مهندسی ارائه می گردد. همچنین با توجه به اهمیت آموزش در پیشرفت جامعه مهندسی کشورمان، شرکت ایستاخرد پارسه با برگزاری سمینارهای تخصصی (کاربردی و عملی) با حضور اساتید دانشگاهی و متخصصین خارجی کمپانیهای تولید کننده همواره تلاش نموده است که سهم هر چند کوچک ولی موثر در این راستا داشته باشد.

سمینارهای تخصصی که اخیرا" با موضوع ارتینگ و تست عایقی و... برگزار گردیده شامل:
 سمینار بزرگ واقع در پارک علم و فناوری شرکت توزیع برق مازندران، تور علمی-کاربردی اندازه گیری ارت دماوند، سمینار علمی-کاربردی مهندسین برق استان گلستان با همکاری نظام مهندسی و توزیع برق، سمینار علمی-کاربردی نظام مهندسی استان کردستان و ...   می باشد.