محصولات کمپانی ها

انواع فلوکامپیوترها، رکوردرها، نمایشگرها

  • انواع فلوکامپیوترها، رکوردرها، نمایشگرها

پس از تجربه های طولانی در پروژه های مختلف در زمینه فلوکامپیوترها و مباحث جبران سازی دمایی شرکت ایستا خرد پارسه طی توافقی با یکی از بهترین کمپانی های تولید کننده در زمینه فلوکامپیوتر به نام Contrec  موفق به اخذ نمایندگی گردید. همچنین در شرایط پیچیده تر جبران سازی های دمایی مانند دخیل نمودن آنالیز گازها، از تجهیزات جبران ساز کمپانی ABB استفاده می گردد.
ضمنا در خصوص رکوردرها و نمایشگرها نیز از شرکتهایی از قبیل Contrec, Endress & Hauser ، Eurothermتامین تجهیزات می گردد.