محصولات کمپانی ها

سیستم های فایرفایتینگ

فایرفایتینگ نقش مهمی را در حفاظت فرایندهای صنعتی ایفا می کند. انتخاب صحیح تجهیزات مربوطه به نحوی که از حساسیت لازم و پوشش کامل بر کل فضای پلنت برخوردار باشد از مهمترین آیتم ها در مبحث فایرفایتینگ می باشد.
شرکت ایستا خرد پارسه با شناخت این مشکل و احساس نیاز مبرم پلنت های صنعتی به سیستم های اعلام و اطفاء حریق مناسب کوششهای زیادی جهت افزایش دانش فنی مجموعه خود نموده است. در حال حاضر امکان مشاوره و انتخاب مناسبترین پکیج سیستم های اعلام و اطفاء حریق در این شرکت وجود دارد.