محصولات کمپانی ها

سیستم های تله متری و اسکادا

سیستمهای تله متری و اسکادا امکان مانیتور و عملکردهای کنترلی فیلدی را در زیر ساختهای پراکنده از طریق ارتباطات Wireless و Remote مهیا می سازند. از اندازه گیری ساده سطح یک مخزن تا بهینه سازی یکپارچه ساختارهای پراکنده توسط این سیستمها قابل انجام هستند. این سیستمها به طور مداوم در حال پیشرفت و توسعه بوده و هر روزه تکنولوژیهای جدید در این زمینه پا به مرحله ظهور می گذارند.

با توجه به اینکه هدف شرکت ایستا خرد پارسه از ابتدا حرکت بر روی جدیدترین تکنولوژیها بوده است لذا دانش سیستمهای تله متری و اسکادا در مجموعه شرکت سازماندهی گردید. هم اکنون امکان مانیتورینگ و کنترل خطوط انتقال گاز- نفت – آب، تصفیه خانه ها، سیستمهای آب رسانی شهری و مدیریت انرژی کارخانجات توسط این شرکت وجود دارد.