محصولات کمپانی ها

نصب، اجراء و راه اندازی

در فاز عملیات نصب و راه اندازی، بکارگیری تجارب مهندسین و تکنسین های کارآزموده و حرفه ای بعنوان  ارزشمندترین سرمایه کسب و کار از یک سو، و از طرف دیگر استفاده از روش های نوین و دقیق در نصب و اجراء  قطعات، در کنار بکارگیری ابزار و ماشین‏ آلات مناسب می تواند اقدامی موثر در راستای رسیدن به مجموعه ای با کیفیت و ایمنی بالاتر مطابق با استانداردهای جهانی باشد و همچنین تضمینی در جهت پیشرفت سریع و ایمن پروژه و افزایش عمر مفید و عملکرد صحیح سیستم نصب شده خواهد بود.
 


اطلاع کامل از جزئیات مربوط به آماده سازی و مقدمات شروع به نصب و راه اندازی دانش فنی و تخصص منحصر بفرد کارشناسان این گروه در زمینه نصب و راه اندازی سیستمهای برق، کنترل و ابزاردقیق به همراه نظارت مستمر بر نحوه صحیح اجرای این عملیات از یک سو ضامن دست یافتن به مجموعه ای با کیفیت، دوام و ایمنی بیشتر است و از سوی دیگر باعث کاهش هزینه های ناشی از خسارات و خطاهای بوجود آمده در حین اجرای عملیات و یا اتلاف های زمان ناشی از آنها می باشد.
 
فرایند نصب و راه اندازی شامل مراحل مشاوره، بررسی مستندات، تطبیق و کنترل اجزای سیستم خریداری شده با مدارک، تامین قطعات جانبی نصب، انتقال تجهیزات، نصب، مونتاژ و تست منطبق با روشهای مهندسی و مستندات اجراء می گردد. این خدمات می تواند شامل تهیه لوازم کار و مصرفی و تامین نیروی اجرائی نیز باشد.
 
 
شرکت ایستا خرد پارسه در کارگاه خود واقع در شهرک صنعتی پرند عملیات مونتاژ تابلوها و تجهیزات را انجام داده و پس از تجمیع تجهیزات، آنها را با بسته بندی مناسب به محل پروژه انتقال می دهد.
تجربیات بی نظیر کارشناسان این شرکت در زمینه نظارت و اجرای عملیات نصب و راه اندازی در تعداد زیادی از پروژه های بزرگ داخل کشور می تواند خود گواهی بر این مدعا باشد.