محصولات کمپانی ها

کمپانی RIELS : ترانسمیترهای سطح،فشار ،فلو، دما ،انواع آنالیزر

این شرکت بیشتر از 40 سال در زمینه اتوماسیون صنعتی و خدمات پس از فروش تجهیزاتی از قبیل فلو، فشار، لول، دما و کنترل کننده های رطوبت فعالیت دارد. تجهیزات این کمپانی در صنایعی از قبیل آب و فاضلاب، پتروشیمی، شیمیایی، داروئی و غذایی کاربرد دارد.
             
   https://www.riels.it/en/
تولیدات اصلی این کمپانی شامل آیتمهای زیر می باشد:

Flow meters
(Magnetic, Vortex, Turbine, Oval, Ultrasonic, Thermal)

 

Level Meters
(Hydrostatic Submersible, Ultrasonic, Radar, Guided Wave, Rotary, vibrating)

 

Pressure & Differential Pressure
(Gauge & Transmitter & Switches)

 

Temperature
(Gauge, Switch, Transmitter)

 

Load Cell
(With Indicator & Transmitter)

 

Liquid Analyzer
(Conductivity & PH)     
 
 
 
 
RIELS مشاهده محصولات کمپانی