محصولات کمپانی ها

سیستم های فلومیترینگ (Flow Metering System /FMS )

پایداری کیفیت محصولات، دقت در اندازه گیری،ایمنی، بهینه نمودن پروسه تولید، و حفاظت محیط زیست تنها چندین دلیل برای اهمیت اندازه گیری فلوی مواد صنعتی هستند. آب، گازهای طبیعی، بخار، مواد نفتی و شیمیایی تنها بخشی از مایعاتی هستند که در پروسه های صنعتی هر لحظه نیاز به اندازه گیری دارند.
تنها با یک تکنولوژی امکان پوشش تمام کاربردها وجود نخواهد داشت. به عنوان مثال در زمینه مواد نفتی افزایش دما باعث افزایش حجم ماده و در نتیجه فلوی عبوری بالاتر می گردد و این یعنی اختلاف در فلوی عبوری واقعی و فلوی نمایش داده شده در فلومتر می باشد.

 

 

با توجه به اهمیت مصارف انرژی در پروسه های صنعتی، شرکت ایستا خرد پارسه واحدی تحت عنوان سیستمهای فلو میترینگ ( FMS ) تاسیس نمود. فعالیت اصلی این واحد در زمینه اندازه گیری دقیق فلوی عبوری در خطوط پروسه و مصارف انرژی کارخانجات می باشد.
کلیه مباحث از قبیل جبران سازی های دمایی بر اساس استانداردهای API, AGA, SGERG,… توسط کارشناسان این واحد صورت می گیرد. سپس تجهیزات مناسب انتخاب گردیده و کلیه مدارک مربوطه طراحی می گردد. کلیه فعالیتهای اجرائی از قبیل سینی کاری، کابلکشی، کاندوئیت کاری، نصب تجهیزات توسط تکنسینهای فنی این شرکت صورت می پذیرد و سپس کارشناسان این شرکت سیستم را راه اندازی و بهره برداری می نمایند. 
همانطور که در مباحث قبل اشاره شد در خصوص جبران سازی دمایی ازفلوکامپیوترهای (Flow Computer) تجهیزات کمپانی Contrec و ABB استفاده می گردد. همچنین پس از مهندسی پیچیده و تجربیات فراوان موفق به برنامه نویسی جداول API و اجرای آن در پروژه های مختلف بوسیله فلوکامپیوتر های تولیدی خود شدیم.


 


 

 

در خصوص اسکید های گازوئیل با توجه به اینکه شرکت ایستا خرد پارسه در زمینه مکانیکال فعالیت ندارد لذا جهت پوشش نیاز کارخانجات، با کمپانی ایتالیایی Antonini Group که تولید کننده اسکیدهای گازوئیل می باشد توافقی صورت گرفت. قسمت مکانیک اسکیدها توسط شرکت Antonini Group ساخته شده و تمام مباحث اندازه گیری فلو و کنترلی آن به همراه نصب و اجرا توسط شرکت ایستا خرد پارسه صورت می گیرد.