محصولات کمپانی ها

معرفی محصولات کمپانی fantinelli+iran

معرفی محصولات کمپانی fantinelli+iran

شرکت مهندسی ایستا خرد پارسه نمایندگی انحصاری کمپانی fantinelli در ایران را به عهده دارد (fantinelli+iran). ارائه خدمات مشاوره قبل از خرید ، تامین کالا با قیمت و زمان تحویل رقابتی و نیز ارائه خدمات پس از فروش از جمله فعالیت های شرکت مهندسی ایستا خرد پارسه در حوضه محصولات کمپانی فانتینلی می باشد. این شرکت از موجودی انبار کالای مناسبی به منظور تامین محصولات کمپانی fantinelli برخوردار می باشد.

شرکت فانتینلی ( fantinelli ) با بیش از 140 سال تجربه توسط چهار نسل از خوانواده فانتینلی در کشور ایتالیا اداره می شود.
تولیدات این کمپانی شامل :
1.    Peressur Gauges
1-1    : Bourdon Pressure Gauges
1-2    : Diaphragm Pressure Gauges
1-3    : Capsule Pressure Gauges
1-4    : Absoloute Pressure Gauges
 
2.    Differential Pressure Gauges                                  

 
2-1 : Single Diaphragm
2-2: Duble Diaphragm
2-3 : Bourdon Tube
2-4 : Bellows
2-5 : Glass Tube
      
3.    Diaphragm pressure switch
DPS  model : PS 389 , PS489

4.    Diaphragm Differential Pressure Switch
model: PS399 , PS499

5.    Pressure Gauges with Transmitter
MODEL : TR308


6.    Pressure and Transmitter

b-1: Pressure Transmitter
b-2: Smarte pressure Transmitter
b-3: Smarte Differential Pressure Transmitter

7.    Test & Calibration Tools

7-1: Calibration Pumps
7-2: Hand Pumps
7-3: Digital presser Gauges
7-4: Test Gauges


8.    Electronic contacts

        8-1: Snap – Action Contact
        8-2: Indactive Contacts
        8-3: Micro Switch contacts
        8-4: Electronic contacts

9.    Accessories

        9-1: Siphon for hight & low pressure
        9-2: Two- way valve
        9-3: Three-way walve
        9-4: Tree valve
        9-5: Five-valve
        9-6: Adjus table screm damper
        9-7: Adjus table over – pressure protector
        9-8: Diaphragm Seal-threa
        9-9: Diaphragm Seal Flanged
        9-10: Diaphragm Seal for specific App

10.    Thermometers

 
10-1: Bimetal Thermometers
10-2: Gas Expention Thermometers
10-3: Glass Thermometers
10-4: Thermowells