محصولات کمپانی ها

قسمت اول - اصول اندازه گیری فلو یا دبی گازها

نویسنده جواد افتخاری نیا 1398/09/11 0 نظر

اصول اندازه گیری فلو یا دبی گازها

 

 Gas Flow Measurement

 

قسمت اول

 

 

اهداف مطالعه این مقاله :

 

 

• مشخصه های فیزیکی گازها
 
• قوانین پایه  در گازها
 
• اندازه گیری جرم گازها
 
 
 
 
 
 
 

 

گاز چیست ؟

 

منحنی فوق , منحنی تعادل آب نیست

 

هر سیالی از جمله گازها میتوانند در 3 فاز ممکن ظاهر شوند . مایعات در نقطه جوش خودشان تغییر به گاز پیدا میکنند و در در نقطه انجماد خودشان تغغیر به فاز جامد میدهند و هر یک از این انتقالها وابسته به دما و فشار است .

 

نقطه سه گانه یا Triple Point :

در فیزیک نقطه سه گانه یک ماده دما و فشاری است که 3 فاز گاز مایع و جامد ان ماده میتوانند در تعادل ترمودینامیکی باشند .برای مثال نقطه سه گانه جیوه در دمای 38.8344 – سانتیگراد  و فشار0.5 میلی پاسگال است .

 

نقطه بحرانی یا Critical Point :

 در فیزیک یک نقطه مهم نقطه خاتمه یک منحنی تعادل فاز است . در این نقطه دیگر فازهای یک ماده قابل تشخیص نیستند

 


 

مایع : حجم ثابت ولی شکل متغیر دارد 

 

 

 

جامد : حجم ثابت و شکل ثابت دارد .

 

 

 

گازها : نه حجم ثابت و نه شکل ثابت دارند

 

 

 

 

 


 

تعریف گاز

 

هر سیالی که مدل گاز را در دمای 20 درجه سانتیگراد و فشار یک بار داشته باشد گاز نامیده می شود .

مولکولهای گاز بر خلاف مایعات و جامدات به یکدیگر متصل نیستند و حرکت آزادانه دارند

گازها هر حجمی را در صورتیکه تحت تراکم و یا انبساط قرارگیرند اشغال می کنند

بنابراین گازها تراکم پذیر هستند .

 

 

 

 


 

گاز ایده ال (Ideal gas)/قانون بویل

 

• در سال 1662 رابرت بویل ثابت كرد كه در دمای ثابت حجم گاز رابطه معکوس با فشار  آن دارد
 
• بنابراین اگر گاز ها را در دمای  ثابت قرار دهیم و فشار  را بالا ببریم حجم گاز کاهش  می یابد و اگر فشار را کم کنیم حجم آن افزایش می یابد.
 
• قاون بویل که صرفا برای گازهای ایده ال قابل اعمال میباشد در سیستم های فلو میترینگ بسیار حائز اهمیت میباشد زیرا بدلیل افت فشار در سیستم پایپینگ و خود فلومیتر ,حجم گاز افزایش پیدا میکند
 
 
 
 
 
 

 

گاز ایده ال (Ideal gas)/قانون گیلوساک

 

 

• در سال 1802 گیلوساک ثابت کرد در فشار ثابت  حجم گاز با دمای آن (برحسب کلوین ) رابطه مستقم دارد

 

• اگر ظرفی را از گاز در فشار ثابت  پرکنیم و آن را حرارت بدهیم حجم گاز اضافه میگردد

 

• یا اگر حجم گاز را ثابت نگه داریم و دمارا افزایش دهیم آنگاه فشارمطلق  گاز افزایش می یابد و با کاهش دما , فشار مطلق گاز کاهش می یابد

 

 

 

 

 

 

 


 

محاسبه دبی جرمی :

 

 

• فلوی جرمی با حاصلضرب فلوی حجمی در دانسیته گاز در شرائط پروسه قابل محاسبه می باشد

 

• محاسبه فلوی حجمی به راحتی توسط فلو میترهای حجمی ماندد ورتکس و ..قابل اندازه گیری می باشد .

 

• مشخص نمودن دانسیته در شرائط پروسه آنقدر که به نظر میرسد آسان نیست .

 

 

 

 

 

به توضیحات بیتشر در مقاله های آتی دقت فرمائید.

نظر خود را بیان کنید